تحلیل‌گر روابط بین‌الملل گفته روسیه به طور آشکار در رسیدنِ ایران به یک توافقنامه اولیه با ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای گروه ۱+۵ ایجاد اشکال می‌کند.

مهدی مطهر نیا، در گفتگو با ایلنا افزود: این موضوع به قدری واضح است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را نادیده بی‌انگارد به تبع باید این پرسش را مطرح کرد که اکنون آیا وقت یک تصمیم‌گیری جدی در باب روابط ایران و روسیه نیست؟

این استاد دانشگاه همچنین درباره تاثیرات تهاجم روسیه به اوکراین بر روی ایران، گفت: انتخاب شریک استراتژیک براساس سلیقه فردی یا تنها حوزة ایدئولوژیک صورت نمی‌پذیرد یا وجود یک دشمن مشترک نمی‌تواند کشوری را به عنوان شریک استراتژیک به کشور دیگر معرفی کند و تعریف شریک استراتژیک بر مبنای واقعیت‌های میدانی صورت می‌پذیرد. روس‌ها در نظام بین‌الملل به جای این‌که شریک استراتژیک ما باشند بزرگ‌ترین رقیب استراتژیک در حوزه اقتصادی و بازار انرژی هستند.

او ادامه داد: از طرف دیگر روسیه، بازمانده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است و هنوز هم آنچه در باب روس‌ها گفته می‌شود منطبق با دیدگاه‌های مارکسیستی‌ست که با ایدئولوژی اسلامی چندان سازگاری ندارد اما آنچه ایران و روسیه را بهم متصل کرده است پیوند عاملیت‌هاست که در این دو، سه دهه اخیر بسیار فعالانه وارد اریکه شده است و از طرف دیگر نکته دشمن مشترک یعنی ایالات متحدة آمریکاست. این دشمن مشترک برای ایران از اهمیت جدی‌ای برخوردار است در حالی که روس‌ها بر اساس ایدئولوژی خود که یک ایدئولوژی مارکسیستی و بازمانده از ایدئولوژی اتحاد جماهیرِ شوروی سوسیالیستی است توانسته‌اند از منطقِ دُگم مارکسیستی عبور کرده و در ارتباط با مسائل بین‌المللی زوایای پراگماتیستی و واقع‌گرایانه را دنبال کنند. به گونه‌ای که همین روسیه با حل و فصل بعضی از مسائلِ خود در ارتباط با ایران حاضر به همکاری با واشنگتن در همین بافت موقعیتی درگیری ایالات‌متحده آمریکا با روسیه در باب جنگ اوکراین است.مطهرنیا افزود: از این طرف می‌بینیم با وجودی که ایران تمام هم و غم خود را در حمایت از روس‌ها گذاشته است روس‌ها اکنون در باب پرونده هسته‌ای ایران مواضعی را می‌گیرند که به روشنی مخالف منافع ملی جمهوری ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت توأمان است. بدین ترتیب باید گفت اکنون چه کسانی هستند که خواهانِ ادامه این وضعیت و ارتباط میان ایران و روسیه هستند.