دادستان کل کشور در واکنش به برخورد با کسانی که در جامعه مرتکب جرایم خشن می‌شوند،عنوان کرد: بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی است، قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کنند.

به گزارش ایسنا،‌ محمد جعفر منتظری، گفت: از نیروهای انتظامی و مسئولان برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم تا به صورت کلی با کسانی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت مردم در هر منصب و جایگاه و مکانی می‌شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قطعا قوه قضاییه از آن‌ها در این رابطه حمایت خواهد کرد.