فعال سیاسی اصلاح‌طلب، معتقد است ارز ترجیحی باید تدریجی حذف می‌شد و دولت عجله کرد.

 داریوش قنبری، در گفتگو با نامه نیوز گفت: معقول این بود که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی انجام می‌شد. دولت این اقدام را به سرعت انجام داد تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران و از افزایش نقدینگی جلوگیری کند اما می‌توانست از چهار هزارتومان به شش هزار تومان و سپس به هشت هزار تومان افزایش دهد و همین‌طور آرام‌آرام به قیمت واقعی نزدیک کند تا مردم فشار شدیدی از بابت افزایش قیمت‌ها حس نکنند. به این شکل کسری بودجه هم به تدریج جبران می‌شد و نیازی هم به خلق پول نبود.