محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در جمع معاون، مدیران و هادیان سیاسی کل سپاه گفته متاسفانه بعضی گروه‌های داخلی، متخصص جنگ روانی برای تخریب دولت استخدام کرده‌اند، مگر در کشور می‌خواهیم باهم بجنگیم؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی چند ثانیه، او عنوان کرد: دولت خواهان نقد است، ولی باید در چارچوب اسلامی و منصفانه باشد و همه کمک کنند که نقدها غیرمغرضانه و خیرخواهانه باشد. هرچه مردم با برنامه‌های دولت بهتر آشنا شوند، بهتر همراهی می‌کنند. طبیعی است که برنامه‌های دولت موافق و مخالف دارد که باید با بحث‌های کارشناسی از آنها بهره ببریم.

رضایی افزود: اقتصاد ایران، یک انقلاب اقتصادی می‌خواهد که عدم اجرای آن در بیست سال گذشته، این همه مشکلات را بوجود آورده است.