مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتقاد از ایران می‌گوید که پنجره مذاکرات در حال بسته شدن استد.

به گزارش انتخاب، رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پارلمان اروپا گفت: در چند ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «توانست آثار اورانیوم غنی‌شده را در مکان‌هایی شناسایی کند که هرگز توسط ایران به‌عنوان مکان‌هایی که فعالیتی در آن صورت می گرفته، اعلام نشده بود».

به گزارش بلومبرگ مدیر کل بین اللملی آژانس انرژی اتمی گفت این نهاد «به شدت نگران» غنی سازی اعلام نشده اورانیوم در ایران است.

افائل گروسی با اشاره به مذاکرات احیای برجام گفت: «البته ما هنوز امیدواریم که توافقی در یک بازه زمانی معقول به دست آید، اگرچه باید این واقعیت را بپذیریم که پنجره فرصت پیش رو هر لحظه ممکن است بسته شود».