«آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، به جمهوری اسلامی ایران، سفر خواهد کرد. به گزارش ایسنا، این سفر که به درخواست خانم النا دوهان از ۱۸ اردیبهشت به مدت ۱۱ روز انجام خواهد شد، فرصتی است برای آشنایی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه با تاثیر مخرب تحریم‌ها بر مردم ایران تا تاثیر تحریم‌ها را بر حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران بررسی کند.دوهان در این راستا، دیدارهای مختلفی را با نمایندگاه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی انجام خواهد داد. گزارشگر ویژه همچنین از برخی مراکز نیز بازدید می کند.شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ سازوکار گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد از حقوق بشر را طی قطعنامه‌ای به تصویب رساند. کشورهای غربی هر سال به این قطعنامه رای مخالف می‌دهند.برخی فعالان حقوق بشری خواستار موکول شدن سفر وی به ایران همراه با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر شده بودند که ایران به وی اجازه بازدید نمی‌دهد.