معاون اجرایی رئیس‌جمهور در توئیتی نوشت که دغدغه رئیس‌جمهور ‎معیشت مردم است.

به گزارش ایسنا، متن توییت صولت مرتضوی به شرح زیر است:

«دغدغه رئیس جمهور ‎معیشت مردم است.بخش زیادی از کالاهای دارای ‎یارانه دولتی به کشور های همسایه قاچاق می‌شود. تدبیر ‎دولت این است که یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد و سرمایه ملی به تاراج نرود.»