نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: گرانی افسارگسیخته این ملت نجیب را چنان درگیر کرده است که صدای خرد شدن استخوان‌های آبرو و عزت برخی پدران و زنان سرپرست خانوار گوش هر مسئول آزاده‌ای را کر می‌کند.

به گزارش ایلنا فاطمه محمدبیگی تاکید کرد: جناب آقای دکتر رییسی مردم این همه سختی، تورم و مشکلات را به امید دولتمردانی همچون شما تحمل می‌کنند، دستان شفا بخش شما در امضای‌های طلایی و برکناری مسببان وضع موجود باید مصداق برقراری عدالت در جامعه باشد. اگر دولت فکری به حال این مدیران ناکار آمد نکند مجلس فرش قرمز را از زیر پای آنها بیرون خواهد کشید؛ استفاده از ظرفیت نیروهای جهادی به ویژه در حوزه بانوان همچنان ضعیف و مشهود و نیازمند تذکر دوباره است.

وی تاکید کرد:  به قول حضرت‌تان ناامید کردن مردم گناهی است نابخشودنی، اعضای محترم هیأت دولت کاهش قدرت خرید و سفره‌های کوچک مردم ،بار تورم ،گرانی افسار گسیخته این ملت نجیب را چنان درگیر کرده است که صدای خرد شدن استخوان‌های آبرو و عزت برخی پدران و زنان سرپرست خانوار گوش هر مسئول آزاده‌ای را کر می‌کند، حل کوتاه مدت و راهبردی این معضلات نیازمند عزم جدی دولت خدمتگزار و انقلابی است.