نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح ثابت ماندن ساعت رسمی کشور موافقت کردند.

به گزارش فارس، براین اساس به هیات وزیران اجازه داده می شود مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند.

این قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ لازم الاجراست.