شایعه ترور سفیر دولت قطر در تهران که ساعتی پیش از سوی برخی رسانه ها منتشر شده بود تکذیب شد.به گزارش مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطلاعیه‌ای، شایعه سوء ‬ قصد به سفیر دولت قطر در تهران را تکذیب کرد.بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه از رسانه‌ها خواست تا از نقل شایعات بی اساس خودداری کنند.