نماینده رشت در مجلس عنوان کرد نمایندگان باید در گفتار و رفتارشان دقت نظر داشته باشند، اظهار داشت چون گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم گفتار و رفتار نمایندگان در مسائل شخصی، اجتماعی و سیاسی یکی نیست که این رفتارها باید تصحیح شود.

کوچکی‌نژاد درباره این‌که آیا مجلس ابزاری دارد تا نظارتی روی گفتار و عملکرد نمایندگان داشته باشد تا شاهد  چنین گلایه‌های از سوی افکار عمومی نباشیم، عنوان کرد: مجلس یک هیأتی دارد به عنوان « هیأت کنترل و نظارت بر رفتار نمایندگان» که اعضای آن باید فعال باشند تذکرات و هشدارهای  لازم را بدهند و خود نمایندگان هم خودکنترلی و خودنظارتی و دقت‌های بیشتری داشته باشند.