رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به مباحث فنی مذاکرات وین، گفت: موضوعات و مباحث فنی در مذاکرات وین تمام و مشخص شده است، بحث‌های فنی صورت گرفته و تنها موضوعات سیاسی باقیمانده که مربوط به وزارت خارجه است.

به گزارش ایلنا،  محمد اسلامی  ادامه داد: در سال‌های اخیر ایران و آژانس براساس قوانین پادمان، روابط خود را مدیریت کردند.سایت‌ها و مراکز هسته‌ای هم که طی سال‌های اخیر آسیب دیده بودند، سامان یافته‌اند و در حال حاضر طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، فعالیت‌های آنها به صورت کمی و کیفی در حال انجام است، آب سنگین اراک هم فعال است.