نایب رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده ساری درباره نارضایتی مردم از احداث مجتمع پترشیمی گفت این‌ها بازی‌های سازمان محیط زیست است و ما این مسائل را تایید نمی‌کنیم.

علی بابایی کارنامی، افزود: ما قطعا مخالف توقف هستیم و معتقدیم که توقف پروژه، جفا در حق مازندرانی‌ها است. این مسئله به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد که بخواهند دخالتی کنند. بعضی‌ها در این کشور مفت می‌خورند و می‌خوابند. این‌ها به فکر اشتغال، سلامتی و زندگی مردم مازندران‌ نیستند.