علی جنتی، وزیر ارشاد دولت دوازدهم، در رشته توئیتی با انتقاد از تیم مذاکره‌کننده ایران نوشت: گفته می‌شود یکی از موانع توافق برای احیای برجام مخالفت آمریکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم FTO است، در حالی که در دولت دوازدهم خارج ساختن مقام رهبری و نهاد‌های وابسته به رهبری از تحریم و حذف سپاه از فهرست تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره مورد توافق آمریکا قرار گرفته است.

با گذشت یکسال از توقف مذاکرات احیای برجام  هیأت مذاکره‌کننده نه‌تنها دستاورد جدیدی نداشته، بلکه آنچه را که دولت دوازدهم در سایه ورزیده بودن دیپلمات‌های خود به دست آورده بود، به‌طورکامل به دست نیاورده است، زیرا آنان می‌دانستند برای احقاق حقوق ملت با چه زبانی با قدرت‌های جهانی سخن بگویند.