معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: ارائه گزارش‌های حقوق بشری از سوی آمریکا، اقدامی ریاکارانه و انحرافی است.

 

کاظم غریب‌آبادی، در واکنش به انتشار گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای مختلف، از جمله ایران، در سال ۲۰۲۱ از سوی آمریکا گفت: کشوری که بزرگترین ناقض حقوق بشر هم مردم خود و هم ملت های دیگر در سطح جهانی است، صلاحیت اظهارنظر در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها را ندارد.

 

دبیر ستاد حقوق بشر ایران، ارائه گزارش‌های سالانه حقوق بشری از سوی این کشور را با هدف ایجاد انحراف از توجه جامعه جهانی به نقض های فاحش حقوق بشر از سوی آمریکا و همچنین الگوسازی دروغین از خود در حوزه حقوق بشر خواند.