مشاور رئیس دولت امارات تاکید کرد که کشورش همواره برای حل اختلافات خود با ایران از طریق راه حل سیاسی و دیپلماتیک و پایان دادن به این اختلافات تلاش می کند.به گزارش ایسنا به نقل از العین الاخباریه، انور قرقاش، تاکید کرد: امارات خواهان روابط با ایران، ترکیه و کشورهای عربی است.قرقاش گفت که امارات دائما برای ایجاد پل های ارتباطی با همه همسایگان تلاش می کند و این کشور منبع آسیب و ضرر برای هیچ کشوری از جمله ایران نخواهد بود.