یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای شفافیت در قوای سه گانه و همه دستگاه‌ها بجز نهادهای نظارتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی گفت: طرحی تهیه شده که به موجب آن شفافیت در همه قوا و نهادها و دستگاه ها که به مردم خدمات می دهند، حاکم باشد.

وی افزود: تاکید ما این است همان طور که مردم به طور شفاف از تصمیمات مجلس مطلع می شوند، باید تصمیمات اخذ شده در تمامی نهادها بجز امنیتی و نظامی شفاف باشد؛ بنابراین در این طرح به دنبال شفافیت در هر سه قوه هستیم.