سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفیر جدید ایران در عراق تعیین شده است و به زودی به عراق سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سعید خطیب‌زاده اعلام کرد که محمد کاظم آل صادق به عنوان سفیر جدید ایران جانشین ایرج مسجدی می‌شود و به زودی کار خود را آغاز می‌کند.