منیبان: حسین نورانی نژاد، فعال سیاسی اصلاح طلب درباره عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: ذره ذره توان و کارکرد اصلاح طلبان در چهارچوب اصلاحات دوم خرداد ۷۶ گرفته شد. اصلاحات دوم خرداد به معنای اصلاح از بالا و برای ورود به قدرت بود و الان این رویکرد به پایان رسیده است. اصلاحات دوم خردادی تا اطلاع ثانوی میسر نخواهد بود.

او افزود: اصلاح طلبان در انتخابات سال ۱۴۰۰ علیرغم اینکه کاندیداهای آنها پذیرفته نشد و کاندیداهای حداقلی آنها حذف شدند، نتوانستند در چنین موقعیتی به رفتار واحد دست پیدا کنند. عده ای از اصلاح طلبان شرکت و عده ای شرکت نکردند، به نظر من این نقطه ضعف اصلاح طلبان بود. اگر اصلاح طلبان با هم شرکت می کردند و شکست می خوردند و یا همه با هم شرکت نمی کردند و این نتیجه رقم می خورد، بازتاب و تصویر بهتری داشت. این مسئله را به عنوان نقطه ضعف می دانم که در ۱۴۰۰ دیده شد. این جریان باید به عنوان یک جبهه واحد ادامه فعالیت داشته باشد و باید در این موارد بازنگری داشته و آسیب شناسی کند. این بدان معنا نیست که در جریان اصلاحات، طیف های مختلف فکری را نادیده بگیریم بلکه به این معنی است که وقتی جبهه واحد تشکیل می دهیم طبیعتا باید در دل آن همسویی رفتاری، دیده شود. اگر قرار بود هرکس از یک کاندیدا دفاع کند چه نیازی بود که ما سازوکار جبهه اصلاحات را طراحی کنیم این ضعف جبهه اصلاحات بود.