فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه ما در برابر دشمنان دست برتر را داریم، گفت: دستاوردهای شکوهمند امروز ما ثمره تبعیت از رهبری و همراهی و همدلی مردم است.

به گزارش ایلنا سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در میدان مرکزی همه مخاطرات و تهدیدات دشمنان قرار دارد و هیچ ظرفیتی از دشمن برابرانقلاب اسلامی بیکار نیست، گفت: حتی به نظر می‌رسد رخدادها و تحولات اخیر اروپا، ایران را از اولویت خارج نکرده است و دشمن از تمام مسیرها و جهات اعم از تحریم اقتصادی ،ارعاب نظامی، عملیات روانی، جنگ اطلاعاتی و  عملیات برای قطع نفوذ منطقه‌ای، به میدان آمده است تا امتداد این تهدیدات را به آسیب های درونی متصل کند اما سپاه محکم و استوار برابر توطئه ها و خباثت‌های دشمنان ایستاده است.