علی مطهری ریشه «ظهور پدیده‌هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسلامی» را نقد کرد.به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری در توئیت خود نوشت : ظهور پدیده‌هایی مانند کاترین شکدم در جمهوری اسلامی ناشی از میل بخشی از حکومت به تملق و چاپلوسی و بت‌سازی است. جاسوس‌ها از این روزنه مخصوصا در نهادهای انقلابی نفوذ می کنند. نفوذ دراین نهادها رخ می‌دهد نه درمنتقدان و مخالفان.