وزیر خارجه پیشین ایران اعلام کرد: من موضع و تحلیلی در مورد اوکراین نداشته‌ام. تحلیل منتشرشده، تحلیل قابل‌توجهی است اما نویسنده آن بنده نیستم.به گزارش خبرستان  مطلبی دیروز با عنوان «برنده نهایی جنگ اوکراین» در برخی رسانه‌ها با انتساب به محمدجواد ظریف منتشرشده بود درحالی‌که نویسنده این تحلیل فرد دیگری بوده  است .