کاردار پیشین ایران در عربستان سعودی گفت مهم‌ترین موضوعی که ایران و عربستان باید در دور جدید مذاکرات به توافق برسند، تفاهم بر سر همکاری مشترک جامع امنیتی برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه است .

به گزارش ایلنا احمد دستمالچیان درباره احتمال بازگشایی سفارت‌ها و اینکه آیا این مورد در دستور کار هر دو کشور قرار خواهد گرفت یا خیر، گفت: این موضوع در دستور کار هر دو بوده است.

 نمایندگان ایران هم در کنسولگری ایران در جده و سازمان‌ همکاری کنفرانس اسلامی مستقر شدند و الان در جده حضور دارند. قرار هم بود نمایندگان سیاسی عربستان هم در ایران حضور داشته باشند. در نهایت تمهیداتی انجام شده است که در صورت موفقیت در دور پنجم مذاکرات این رابطه مجددا برقرار شود.