سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: گفتگو‌ها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته است و منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم.

به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده در نشست مطبوعاتی خود دیروز در پاسخ به سؤالی در خصوص لغو تحریم‌های غیر هسته‌ای در مذاکرات وین گفت: هیئت جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت از تهران، پیشنهاد‌های خود را در خصوص موضوعات باقی‌مانده به صورت مکتوب ارائه داد. آنچه مسلم است در چارچوب گفتگو‌ها همه تحریم‌ها فارغ از برچسب‌های زده‌شده و ناهمخوان با تعهدات طرف مقابل و مانع انتفاع اقتصادی از برجام باید مرتفع شود؛ این جزء اصول ما بوده و تا امروز هم پیگیری شده است.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: گفتگو‌ها پیشرفت‌های بسیار قابل‌توجهی داشته است؛ البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیداکرده است. اما تعداد موضوعاتی هم که باقی‌مانده است، سخت‌ترین، کلیدی‌ترین وجدی‌ترین موضوعاتی هستند که باید حل شوند. وی گفت: اگر به نقطه‌ای برسیم که طرف مقابل تصور کند از خطوط قرمز خود و منافع مردم و حقوق مردم عبور می‌کنیم یا به هر دلیلی به توافق نرسیم، هیچ‌گاه با حقوق مردم بزرگ ایران مصالحه نخواهیم کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: ما هنوز منتظر تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا باید بگیرند و ما هنوز آن اراده را در آن‌ها ندیدیم.