مسعود پزشکیان، نماینده تبریز به رویداد ۲۴ گفته است: نمایندگان به هیچ وجه از صحبت‌های رد و بدل شده در برجام اطلاع ندارند و این خلاف قانون وضع شده است. به گفته وی مذاکرات چند دور جلو رفته و همچنان نمایندگان از محتوای جلسات بی‌خبرند و حال باید از نمایندگانی که تلاش کردند در دولت گذشته قانون نظارت نمایندگان بر مذاکرات را تصویب کنند و در آن زمان از تصمیم‌شان دفاع کردند، پرسید که چرا ما از محتوای جلسات بی‌خبریم و آن قانون برای چه بود؟ عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: از سوی دولت و وزارت خارجه اصلاً خبری در خصوص مذاکرات به ما نمی‌دهند در حالی که تیم مذاکره‌کننده باید ما را در جریان امور بگذارند.