در جلسه روز گذشته مجلس مالک شریعتی نیاسر در تذکر شفاهی گفت: من پیشتر درخصوص اعلام آرا از قسمت فناوری مجلس سوال کرده ام، برای قسمت فناوری این امکان وجود دارد آراء داوطلبانی که خوستار اعلام رای خود هستند اعلام شود، در این خصوص ۱۴۱ نفر اعلام آمادگی کردند.به گزارش ایسناعلی نکیزاد نایب رییس مجلس نیز در پاسخ به اظهارات شریعتی بیان کرد: از معاونت قوانین موضوع را سوال کرده ایم، این موضوع بیانیه نیست که قرائت شود،۱۴۱ نفر از نمایندگان این موضوع را امضا کردند و به صورت داوطلبانه خواستار اعلام رای خود هستند، اما آیین نامه چنین اجازه ای را نمی دهد، ما موضوع را بررسی می کنیم، قسمت فناوری گفتند به محض رای گیری، رای ها پاک می‌شود و عدد اعلام می کنیم.