رئیس کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه با تاکید بر اینکه باید بررسی کنیم که چرا امروز در رابطه با روسیه با مشکل مواجهیم؟ گفت: به عنوان کشوری قدرتمند باید ذهنیت خود را نسبت به روس‌ها تغییر دهیم و در این مسیر باید از ظرفیت‌های انجمن‌های دوستی استفاده کنیم.به گزارش ایسنا بهرام امیر احمدیان، در نشستی که با عنوان «فرصت‌ها، چالش‌ها و سازوکارهای بسط روابط فرهنگی ایران و روسیه» که در دفتر انجمن دوستی ایران و روسیه در تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه انجمن‌های دوستی به دنبال انجام اقدامات فرهنگی با هدف توسعه روابط اقتصادی و سیاسی هستند، اظهار کرد: هدف از تاسیس انجمن دوستی ایران و روسیه بر طرف کردن کج فهمی‌های ایرانی‌ها نسبت به روس‌ها و کج‌فهمی‌های روس‌ها نسبت به ایران بود؛ چراکه نوع نگاه است که روابط کشورها را با هم تضمین می‌کند.رئیس کمیته علمی انجمن دوستی ایران و روسیه با بیان اینکه «برگشت خوردن برخی کالاهای ایرانی صادره به روسیه به دلیل کج‌فهمی‌ها و عدم شناخت مناسب نسبت به روسیه و بازار این کشور است»، خاطر نشان کرد: روسیه امروز دیگر روسیه تزاری و امپراتوری نیست، بلکه کشوری است که در سطح بین‌الملل در زمینه‌های سیاسی و نظامی تاثیر گذار است، ما نیز در شرایط کنونی در فضای بین‌الملل کمتر کشوری را داریم که مانند روسیه به سمت ما بیاید.