معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم، در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعنوان مدعی العموم درخواست کرده است تا نسبت به اظهارات خلاف واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای سازنده یکی از آثار جشنواره چهلم فیلم فجر اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش قوه قضائیه، معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از جرم، در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعنوان مدعی العموم و در اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صیانت از فرهنگ عمومی موضوع بند الف ماده ۱ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه»، ضمن تقدیر از آثار سینمایی که موجب نشر فرهنگ اسلامی ایرانی و در دفاع از سبک زندگی سالم و اصول اخلاقی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده است تا نسبت به اظهارات خلاف واقع و غیرکارشناسی یکی از اعضای سازنده یکی از آثار جشنواره چهلم فیلم فجر اقدامات لازم صورت گیرد.