رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شبکه‌های معاند به دروغ دائماً به حوزه زندانبانی دامن می‌زنند، تاکید کرد: یکی از کانون‌های مورد توجه دشمن همین محیط زندان‌های تهران و خصوصاً بازداشتگاه اوین است.

علی القاصی‌مهر با بیان اینکه در دستگاه قضا سعی کردیم در بازدید قضات به زندان‌ها، کاری کنیم که منظومه فکری آنان نسبت به زندان و زندانی تغییر کند تا در آرایشان نیز شاهد تغییر باشیم، یادآور شد: فضاسازی‌ها را باید از زندان‌های تهران دور کرد. علاوه بر اینکه ورود و نظارت ما در مجموعه قضائی و زندان هرچه بیشتر باشد، قطعاً می‌تواند آسیب‌ها و تهدیدات طراحی‌شده دشمن را کنترل کرد.