معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: در اینکه دولت عزم و اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی دارد تردیدی نیست، اما ساختار اقتصادی دولت سیزدهم مانند دولت قبل است چرا که آقای رئیسی خیلی دست به تغییرات وسیع نزد و به اعتقاد من، پاشنه آشیل دولت رئیسی ماندگاری مسئولان گذشته در سمت‌های خودشان است؛ اگر مسئولان قبلی می‌خواستند کاری کنند تا الان باید انجام می‌دادند.

محمدکاظم انبارلویی تأکید کرد: دولت باید تصمیم قطعی بگیرد و در پست‌های حساس و کلیدی مانند وزارتخانه‌های رفاه، صمت، نفت و اقتصاد افرادی کارآمد که دغدغه معیشت مردم را دارند جایگزین کند. به اندازه کافی در کشورمان قوانین، برنامه و سیاست‌های اقتصادی وجود دارد، اما ایراد اصلی اجرای آن‌هاست که آن هم فقط از عهده افراد توانمند و کارآمد برمی‌آید.