امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در بازدید از مواضع پدافندی مستقر در جزایر سیری، تنب بزرگ و بوموسی انجام شد، گفت: امروز جایگاه این نیرو در عرصه بین‌المللی به پشتوانه انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی و همدلی ملت شریف ایران اسلامی از صیانت هوایی به سیادت هوایی رسیده است به‌طوری‌که در منطقه و جهان حرف برای گفتن داریم.

‌    ‌