سفیر ژاپن در تهران با اشاره وضعیت آب در استان خوزستان گفت : مدیریت منابع آب در ایران معضل جدی است.

به گزارش ایسنا، کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در تهران در سفر به استان خوزستان و در جریان بازدید از کمک هایی که دولتش داشته، اظهار داشت: در سفر به خوزستان در ایران این موضوع را کاملا درک کردم که مدیریت منابع آب  معضل جدی است.

دولت ژاپن از طریق آژانس های سازمان ملل، جایکا و سایر سازمان ها از تلاش ها برای بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی، که بخش بزرگی از مصرف آب در ایران را تشکیل می دهد، به منظور  ایجاد اقدامات جایگزین برای معیشت و حفظ منابع آب از طریق حفاظت از جنگل ها حمایت می کند.

امیدواریم این تلاش ها به حل مشکل کم آبی در ایران کمک کند.لازم به ذکر است سفیر آیکاوا از بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک در استان خوزستان بازدید کرد.

این بیمارستان یکی از 6 بیمارستانی است که دولت ژاپن در ماه اکتبر گذشته تصمیم به اهدای دستگاه ام آر آی گرفته است. در این دیدار دکتر کرمیان رییس بیمارستان از دولت و مردم ژاپن قدر دانی کرد.