وزیر خارجه فرانسه با تکرار مواضع غیر سازنده کشورش، مدعی شد که چنانچه مذاکرات وین با روند کُند فعلی دنبال شود، به نتیجه نخواهد رسید. به گزارش ایلنا، «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه با تکرار مواضع غیر سازنده کشورش، مدعی شد که چنانچه مذاکرات وین با روند کُند فعلی دنبال شود، به نتیجه نخواهد رسید. وی مدعی شد که مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای با ایران در «وضعیت اضطراری» قرارگرفته است. لودریان در ادامه ادعاهای خود افزود که روند کُند فعلی، بقای مذاکرات را تهدید می‌کند.