یکی از خبرگزاری های اصولگرا مدعی شد که خاتمی در روزهای آینده قصد دارد نامه ای سرگشاده در مورد شرایط کشور منتشر کند.

به گزارش فارس هرچند که نزدیکان دو رئیس جمهور پیشین تاکید دارند که دیدار خاتمی با روحانی و سیدخسن خمینی وناطق یک دیدار عادی بوده است اما یکی از مطلعین اصلاح‌طلب گفته که در این دیدار درباره آرایش سیاسی قدرت در کشور، مذاکره با 1+4 و قراردادهای ایران با روسیه و چین بحث و تبادل و نظر صورت گرفته است.

او گفته: خاتمی در روزهای آینده قصد دارد نامه‌ای سرگشاده در مورد شرایط کشور منتشر کند.