سخنگوی دولت اصلاحات در توئیتی دستورهای ابراهیم رییسی، رئیس جمهور برای نظام بانکی را دستوری دانست .به گزارش خبرآنلاین، عبدالله رمضان زاده در توئیتی نوشت: رئیس دولت تصورش این است که اقتصاد هم مثل پادگان اداره می شود و ۵ فرمان برای نظام بانکی صادر کرده! البته تقصیری ندارد، احاطه‌اش کرده‌اند. مطمئن باشید این فرمان‌ها اجرا نمی‌شوند، دقیقا مانند ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال!