محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری نیکاراگوئه به این کشور سفر کرده‌ است. اکوایران نوشت: محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی به نمایندگی از او برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور نیکاراگوئه وارد این کشور شد. اما به نظر می رسد پشت این سفر ظاهرا تشریفاتی ماموریت دیگری نهفته است. سفر چهره چندگانه دولت سیزدهم به یکی از کشورهای آمریکای لاتین تکمیل ضلع دیگری از سیاست خارجی ابراهیم رئیسی در دوره پیش رو است. سیاستی که در زمان محمود احمدی‌نژاد نیز در پیش گرفته شد و نتیجه‌بخش نبود.