امیر رئیسی، وکیل لیلا حسین زاده گفت: نامه توقف اجرای حکم وی صادرشده است . به گزارش جماران؛ امیر رئیسی، وکیل لیلا حسین زاده گفت: تقاضای توقف اجرای حکم و ارجاع به پزشکی قانونی جهت صدور گواهی مجدد عدم تحمل قطعی کیفر حبس، به شعبه‌ی اجرای احکام ارائه شد و مطابق تصمیم اجرای احکام، با توقف اجرای حکم، معرفی‌نامه‌ برای بررسی مجدد وضعیت سلامتی لیلا حسین‌زاده به پزشکی قانونی صادر شد.