مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای به اعمال تحریم ایران علیه ۵۱ شخص آمریکایی واکنش نشان داد.جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌هایی که ایران علیه ۵۱ شخص آمریکایی اعمال کرده مدعی دخالت آن چه شبه نظامیان نیابتی ایران در حمله به نظامیان آمریکایی در خاورمیانه می‌خواند، شد.به گزارش فرارو وی گفت: اگر ایران به هر یک از شهروندان ما حمله کند، از جمله هر یک از این ۵۱ نفری که دیروز از آن‌ها نام برده شده، با عواقب سختی رو به رو خواهد شد!