پدر محمدحسین و زینب اسدی لاری از قربانیان پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین به بیان جزئیاتی از روز حادثه پرداختند. به گزارش ایلنا محسن اسدی لاری پدر این دو قربانی اظهار کرد: این حادثه بزرگ از روز ترور شهید سلیمانی آغاز شد یعنی روز ۱۳ دی‌ماه. وی یادآور شد: بچه‌ها می‌دانستند که ممکن است آمریکا هم عملیات متقابلی انجام دهد.او درباره رسیدگی به پرونده دو سال بعد از وقوع حادثه تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ خانواده شکایت کردند. یکی از قطورترین شکایت‌ها نیز شکایت ما بود که بیش از ۱۰ صفحه دارد اما به بخشی از موارد مورد شکایت ما و برخی اشخاص مورد شکایت ما رسیدگی نشد. در حالیکه خود سردار حاجی‌زاده مسئولیت این فاجعه را بر عهده گرفته بود، با اصرار خانواده‌ها حدود ۳ ماه پیش تفهیم اتهام شد، بعد از آن منع تعقیب برای او صادر شد. عزیزان ما در این ماجرا مظلوم‌ترین افراد بودند. در طول تاریخ، این حادثه با این جزئیات سابقه نداشته است.وی گفت: بحث دیگر گزارش «تور ام ۱» است که در این قضیه متخصص‌ترین فرد که آقای «خ» متهم ردیف اول است، در دادگاه ما تا حدوی نیم‌رخ و پشت سر ایشان را مشاهده کردیم. گفته می‌شود وی متخصص‌ترین فرد در خصوص هدایت تور ام ۱ نه‌تنها در ایران بلکه در منطقه است. آقای «خ» اپراتور نیست بلکه فرمانده گردان و متخصص‌ترین فرد در تور ام ۱ است اما عملاً نمی‌تواند گزارش کارشناسی در این قضیه دهد و حتی مواردی وجود دارد که ما اطلاع نداریم.