مقام آمریکایی با انتشار توئیتی به تحریم شدن توسط ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایلنا، نیکی هیلی، سفیر سابق سازمان ملل متحد، تحریم شدن از سوی ایران را نشان افتخار توصیف کرد.هیلی در توییتی مدعی شد:وقتی از سوی ایران، تحریم می‌شوید، می‌دانید که کاری را درست انجام می‌دهید.