یک عضو پارلمان رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای ادعا کرد که هر گونه اقدام این رژیم علیه ایران برای خاورمیانه فاجعه بار خواهد بود .به گزارش ایسنا، احمد الطیبی یک عضو کنست در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی درباره برخی تهدیدها برای اقدام علیه ایران از سوی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت که در اسرائیل اتفاق نظر برای چنین حمله ای وجود ندارد.وی همچنین گفت که خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران یک اشتباه بزرگ بود و بعید می داند که واشنگتن به  ماجراجویان اسرائیلی اجازه دهد که منطقه را درگیر یک جنگ ویرانگر، کنند.