نامه ۲۴ نماینده به رئیس قوه‌قضائیه درخصوص کرسنت

 

۲۴ تن از نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند .به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر،نماینده تهران از نامه ۲۴ نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه به منظور پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت خبر داد.0دربخشی ازاین نامه آمده است: اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز درهیات ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی شد. در ادامه آمده پرداخت رشوه به دهها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی تواند جرمی عادی و غیر سازمان‌یافته تلقی شود.