معین‌الدین سعیدی، عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان گفت: ما انتظار داشتیم که بودجه انقباضی بیشتر شامل نهادهای مهم از جمله نهاد ریاست جمهوری می شد یا درباره صداوسیما، بودجه افزایش پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی با این بودجه انقباضی، این افزایش بودجه ها قابل توجیه نیست.او گفت:متاسفانه در حوزه مناطق محروم، اتفاق خاصی رخ نداده است.سعیدی تاکید کرد: در سال ۱۳۸۷ که لایحه هدفمندشدن یارانه‌ها مطرح شد و یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم داده شد این مبلغ در آن زمان چیزی در حدود ۵۰ دلار بود اما الان با این مبلغ نمی‌توان یک دبه ماست خرید.