شهردار تهران گفت: نظام در سال ۸۸ مظلوم واقع شد اما رهبری نگذاشت تعرضی به کسانی که اعتراض داشتند شود الا کسانی که خودشان تعرض کردند.به گزارش مهرعلیرضا زاکانی شهردار تهران گفت: یک دهه تلاش که عمق فتنه را از ۱۰ سال قبل از آن پیگیری می‌کرد رویکرد جدیدی شد که در آن آنانی که انقلاب کرده بودند در مقابل انقلاب می‌ایستادند و تلاش این بود که با این مسیر جدید ظرفیت‌های نظام از درون دچار فروپاشی شود تا الگویی را که در هر خطه ای از جهان صحنه را تغییر داده بود، از بین ببرد.