«دولت سیزدهم باید صادق‌الوعد باشد و وعده‌ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم.»

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان این مطلب، گفت: بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می‌کند.

 رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم شایسته‌سالاری در هرگونه  تغییر و نصب در دولت، خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه‌های تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.