‌«سید مصطفی میرسلیم» با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره ‌سیزدهم حزب شد‎.‎

به گزارش مهر، پس از برگزاری اولین جلسه شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در دوره سیزدهم، «سید ‌مصطفی میرسلیم» با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم ‌حزب شد‎.‎همچنین «حسین انواری» به عنوان نایب رئیس شورای مرکزی اسلامی انتخاب شد‎.‎

‌«حسن پزشکیان» و «امیر نظیفی» نیز به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه شورای مرکزی با رای اعضای ‌شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، شدند‎.‎