سخنگوی سپاه پاسداران گفت: برخی کوچک‌ترین اطلاعاتی از دستاورد‌های ایران در عرصه تأمین امنیت و نظامی ندارند و همگام با دشمن علیه دستاورد‌های نظامی کشور صحبت می‌کنند که شلیک موشک موجب تغییر رویکرد کشور‌های دیگر در مذاکرات شد درحالی‌که این دو موضوعی از هم جدا است و ربطی به هم ندارد.به گزارش فارس سردار رمضان شریف ،سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در عملیات‌های خود از یک ضربه کاری صحبت می‌کردند، ولی در مواجه با ایران صحبت از هزار ضربه چاقو می‌کنند، گفت: امروز رژیم صهیونیستی قدرتی جز حرف زدن ندارد.