یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت دورادور و نامحسوس بر سفر خارجی خانواده‌های مسئولان نظارت می‌کنند تا آن‌ها در دام دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و صهیونیست‌ها گرفتار نشوند. حمیدرضا ترقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سفر مسئولان و خانواده‌های آن‌ها به خارج از کشور، اظهار کرد: در این زمینه پروتکلی وجود دارد و کمیسیونی ضرورت انجام سفر را بررسی می‌کند. درواقع این سفرها بر اساس تصویب این کمیسیون انجام می‌شود، اما درباره سفر فرزندان و خانواده‌های مسئولان قانونی نداریم، بلکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت دورادور و نامحسوس بر این سفرها باهدف صیانت از خانواده مسئولان نظارت می‌کنند تا آن‌ها در دام‌های دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و صهیونیست‌ها گرفتار نشوند. البته یک قانون درباره عدم تابعیت خارجی گرفتن فرزندان از قبل وجود دارد. به گفته وی نیاز است تا شیوه مراقبت و صیانت از خانواده‌های مسئولان تغییر داده شود، زیرا دشمن دنبال نفوذ و سوءاستفاده از خانواده‌های مسئولان است.