رئیس دستگاه قضا با اشاره به مزایا و منافع حبس و اعمال مجازات جایگزین حبس گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب در اتفاقات غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد. به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست.