عباس سلیمی نمین، چهره سیاسی اصولگرا گفت: شورای نگهبان یک صفحه نامه برای ایشان نوشته است و این یک صفحه سست و غیرقابل‌پذیرش است. سلیمی نمین به سایت جماران گفت: از نظر بنده باید یک‌زمانی این ادله شورای نگهبان اصلاح شود و شورای نگهبان دراین زمینه به خطای خودش معترف باشد یا همان‌طور که رهبری گفتند ظلمی صورت گرفته است، این ظلم باید جبران شود. وی ادامه داد: ادلّه‌ای که توسط شورای نگهبان برای رد صلاحیت آقای لاریجانی ارائه‌شده، بسیار سست و غیرقابل‌پذیرش است.